NAGI Kurashiki

https://nagi-kurashiki.com/

世界のお客様に日本の地方都市の魅力をお伝えする。『世界のお客様のTravel Partner』となるライフスタイルホテルブランド「NAGI」の1号店。